1. TOEPASSING

(Gepubliceerd op 01/09/2017 en sindsdien van kracht)

Dit is de webshop van Kind of nature (hiernaa ook "Kind of nature", "Verkoper", "de Verkoper" of "wij") met officieel adres te F.J. Houbenstraat 26, 2590 Berlaar te België.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website http://www.kindofnature.be met betrekking tot de op de website www.kindofnature.be aangeboden Producten. De website www.kindofnature.be is eigendom van en wordt beheerd door Kind of Nature en heeft haar maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, F.J. Houbenstraat 26 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het het BTW nummer: BE 0679.853.697

Door een bestelling te plaatsen op www.kindofnature.be aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De Verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Wij raden u aan een kopie van deze verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.kindofnature.be

Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kind of nature nietig zijn of in strijd met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. De betreffende bepaling zal worden vervangen door een door Kind of nature vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

2. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht om, in kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 aan Kind of nature mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, dient hij de goederen in originele staat en in de originele verpakking, op eigen kosten en op eigen risico terugsturen naar Kind of nature, F.J. Houbenstraat 26, 2590 Berlaar, België.

Bovenstaande geldt enkel voor ongebruikte, onbeschadigde, ongewassen goederen met origineel label aangehecht en in de originele verpakking. 

 

3. PRIJZEN

De prijzen vermeld op de website op het moment van bestelling zijn van toepassing.  Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€), exclusief verzendingskosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. 

Afhankelijk van de bestelling en het gevraagde leveringsadres rekent Kind of nature de consument verzendkosten aan. Verzendkosten worden duidelijk en afzonderlijk vermeld bij het plaatsen van een bestelling. De vermelde verzendkosten zijn ook verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd (bv. indien u een fout leveringsadres invult) of als een bestelling gedeeltelijk of volledig wordt teruggestuurd.

Kind of nature behoudt zich het recht voor de prijzen van de Producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren, in het bijzonder wanneer een wettelijk prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. Indien korte tijd later een al aangeschaft Product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. Niettegenstaande wij www.kindofnature.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de website www.kindofnature.be weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.

 

4. VERZENDINGSKOSTEN

De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven voor België en Nederland staan hieronder. Voor verzending naar andere landen, gelieve ons te contacteren om het juiste tarief te ontvangen.

 

4.1 BELGIË

Bestellingen vanaf 70 € worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je bij thuislevering 4.95 €.

 

4.2 NEDERLAND

Bestellingen vanaf 60 € worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je bij thuislevering 6.95 €.

 

5. PRODUCTINFORMATIE

Kind of nature tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie. De weergave van de kleuren van de Producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

 

6. AANBIEDINGEN, BESTELLINGEN EN OVEREENKOMSTEN

Alle offertes van Kind of nature zijn vrijblijvend en kunnen herroepen of gewijzigd worden.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Als looptijd van alle aanbiedingen of acties geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel tot de looptijd zoals aangegeven op de website is verstreken. Nadat de looptijd van de aanbieding is verstreken, kan de consument op geen enkele wijze aanspraak maken op de desbetreffende aanbieding.

Kind of nature is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk is bevestigd of nadat met de uitvoering van de bestelling is van start gegaan. Kind of nature is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst. indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Kind of nature bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Kind of nature dit uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling mee.

Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Kind of nature uw bestelling schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd.

 

7. BETALING

De consument kan de koopsom van de bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Kind of nature behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. Bestelde goederen worden slechts verzonden wanneer alle verschuldigde bedragen werden voldaan.

Indien de consument kiest voor een betaling via overschrijving, verstuurt Kind of nature de goederen na het ontvangen van het over te schrijven bedrag op de rekening. Kind of nature kan hierbij geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging tussen het plaatsen van de bestelling en het ontvangen van het overeenkomstig bedrag op de rekening van Kind of nature. 

Indien u kiest voor een betaling met een kredietkaart, geeft u Kind of nature het recht om, bij het plaatsen van uw bestelling, te controleren of uw kredietkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag.

De geleverde goederen blijven eigendom van Kind of nature tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsintresten en vergoedingen is voldaan. Bij niet-betaling behoudt Kind of nature zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de consument. 

 

8. RETOURNEREN

 

8.1

Als u een Product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice (per e-mail: info@kindofnature.be) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering via e-mail op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering. Het artikel dient na goedkeuring binnen een termijn van 5 dagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de factuur op ons adres:
Kind of nature
F.J. Houbenstraat 26
2590 Berlaar
België

De kosten en het risico voor het retourneren van aankopen zijn voor eigen rekening van de consument. Wij  verzoeken u het pakket voldoende te frankeren. Indien wij een ongefrankeerde retourzendig van u ontvangen, zullen wij onze kosten als gevolg daarvan bij u in rekening brengen. Indien nodig, houden wij dit bedrag in op een aan u terug te storten geldbedrag.

 

8.2

Tijdens de solden of koopjesperiode (in de maanden januari en juli) kunnen afgeprijsde artikelen niet geruild of geretourneerd worden. Alle aankopen zijn definitief en op eigen risico van de klant. Buiten deze periodes kunnen afgeprijsde artikelen geruild worden mits betaling van een nieuwe verzendingskost. Voor afgeprijsde artikelen wordt geen aankoopbedrag teruggestort en kan enkel een waardebon voor toekomstige aankopen worden gegenereerd. 

 

8.3

Kind of nature zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending reeds gedane betalingen voor de teruggezonden goederen terug storten. Verzendingskosten worden niet terugbetaald. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Kind of nature, dan nemen wij de kosten voor verzending wel op ons.

 

9. LEVERING

 

9.1

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat, tenzij uitdrukkelijk anders bevestigd door Kind of nature. Kind of nature tracht een zo snel mogelijke levering te garanderen, op het adres zoals door de consument bij de bestelling is opgegeven, en dit zolang de voorraad strekt. Alle goederen aangegeven op de website zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Wanneer een artikel tijdelijk niet op voorraad is en in het geval van een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Kind of nature u daarover binnen 10 werkdagen nadat is bestelling geplaatst is informeren. Kind of nature heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

 

9.2

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de consument. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Kind of nature heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

 

9.3

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uit gaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren.

 

10. PRIVACY

 

10.1

Kind of nature maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen uitvoeren.

 

10.2

Bestellen bij Kind of nature vereist dat je ons je klantgegevens bezorgt. Kind of nature gebruikt deze gegevens voor de administratie van je bestelling, het beheer van je bestellingen, leveringen en facturen en het opvolgen van betalingen. Je gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Je hebt als Koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens.

 

11. WAARBORG

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 

12. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen maar niet beperkt tot productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

13. KLACHTEN

In geval van klacht wegens niet-conforme of incorrecte levering, dienen klachten schriftelijk toe te komen binnen veertien kalenderdagen na levering om ontvankelijk te zijn. In geval van verborgen gebreken, dienen klachten schriftelijk toe te komen binnen veertien kalenderdagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het is ontvangst nemen van de goederen door de consument dekt elk mogelijk gebrek, elke niet-conformiteit of elke fout met betrekking tot de levering die kon worden vastgesteld.

 

14. PERSOONSGEGEVENS

Door te bestellen op de internetsite van Kind of nature, staat de consument uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en geïndividualiseerde reclame gebeurt zoals uiteengezet in onze Privacy Policy.

 

15. CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over het kopen van Producten via www.kindofnature.be, kunt u per e-mail (info@kindofnature.be) contact opnemen.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd.