U bevindt zich op de webshop van Kind of nature
Onze gegevens en officieel adres:

Kind of nature
F.J. Houbenstraat 26
2590 Berlaar
België

Ons ondernemingsnummer of BTW-nummer is BE 0679.853.697

 1. UW GEGEVENS

Wij beschouwen uw persoonsgegevens als onze verantwoordelijkheid.
In onze webshop verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze webshop bewaren we:

  • uw e-mailadres;
  • uw naam;
  • uw adresgegevens;
  • uw telefoonnummer;
  • uw facturatiegegevens;
  • de details van uw aankopen;
  • een historiek van uw activiteiten op onze website;
  • ...

Deze informatie wordt gebruikt

  • voor het specifieke doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt;
  • om u op de hoogte te brengen van updates van onze webshop en website;
  • om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden;
  • om uw aankopen naar u te versturen

 Als u ons uw adres via onze webshop meedeelt

  • zal u alleen die informatie of bestellingen ontvangen die u heeft aangevraagd, op het adres dat u ons heeft meegedeeld;
  • kan u per post gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten, of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke post niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres of op info@kindofnature.be

 Als u ons uw telefoonnummer via onze webshop meedeelt
zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd heeft.

 Als u ons uw GSM-nummer via onze webshop meedeelt

  • zal u alleen tekstberichten (SMS / MMS / ...) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt, tenzij dit expliciet anders werd vermeld bij het verstrekken van uw GSM-nummer;
  • kan u per SMS gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten, of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw GSM-nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres of op info@kindofnature.be

 Als u ons uw e-mailadres via onze webshop meedeelt

  • zal u alleen e-mails van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt;
  • kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten, of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres of op info@kindofnature.be

 Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen
contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond. 

  • online op www.robinsonlist.be
  • op het gratis telefoonnummer 0800 91 886
  • per post: BDMV, Robinson list, Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden

 

 2. DERDEN

Kind of nature verbindt zich ertoe uw gegevens enkel kenbaar te maken aan derden indien dit noodzakelijk is voor bv. direct marketingdoeleinden of andere aspecten zoals eerder in dit beleid beschreven. In andere gevallen zullen uw gegevens enkel met derden worden gedeeld, indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming verleent.

  

3. GEBRUIK VAN COOKIES

Kind of nature maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen uitvoeren.

 

4. VEILIGHEID

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze webshop, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site, in onze webshop of in onze winkel te voorkomen.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.
Voor on-line betalingen maken wij gebruik van de gespecialiseerde, beveiligde diensten van Ogone, een on-line payment provider. Voor bijkomende informatie over Ogone kan u terecht op www.ogone.com, waar u tevens uitgebreide informatie vindt over de beveiliging van uw on-line transacties.

 

 5. PRIVACY BELEID - CONTACT

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren via mail (info@kindofnature.be) of per post via F.J. Houbenstraat 26, 2590 Berlaar (België).

 

 6. NIEUWE DOELEINDEN

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 

 7. TOEGANG TOT UW GEGEVENS

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze winkel, onze webshop en onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren via één van de bovenvermelde methodes.

 

 8. CORRECTIES

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren via één van de bovenvermelde methodes.

  

9. WEBSITE

Als u vindt dat onze site of delen van onze site niet in overeenstemming zijn met ons privacy beleid, neem dan gerust contact met ons op.